Aktualności

Aktualności

Działalność regulowana. Paliwa ciekłe

Obowiązuje w Polsce reguła swobody działalności gospodarczej oznacza, że każdy może co do zasady podejmować działalność gospodarczą w dowolnej branży, o ile odrębne przepisy nie przewidują ograniczeń prowadzenia działalności. Jednym z ograniczeń swobody działalności gospodarczej

Czytaj więcej